სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის რეგისტრაციისთვის დააფიქსირეთ თქვენი User Name / მომხმარებელი და Password /პაროლი. თუ თქვენ არა ხართ დარეგისტრირებული სისტემაში როგორც პროექტის წარმდგენი, გაიარეთ პროექტის წარმდგენის საიდენტიფიკაციო რეგისტრაცია. შეავსეთ ყველა პოზიცია ლათინური შრიფტით (ინგლისურად), წინააღმდეგ შემთხვევაში საიდენტიფიკაციო რეგისტრაცია არ იქნება განხორციელებული.

რეგისტრაცია

ხარ უკვე დარეგისტრირებული? შესვლა