საიტი ტესტირების რეჟიმშია

სამეცნიერო პერსონალის სამსახურში მიღების წესი